Szkolny Doradca Zawodowy

    

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

W Gimnazjum nr 20 w Częstochowie w roku szkolnym 2015/2016 realizowany jest wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Główne założenia i cele programu to: Przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej. Wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych.

W Gimnazjum zatrudniony jest szkolny doradca zawodowy jest to pedagog szkolny

p. Agnieszka Trzaskacz. Do zadań doradcy zawodowego między innymi należy:

    systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

    gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

    prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia kariery zawodowej;

    koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę
i placówkę;

    współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

    wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Godziny konsultacji doradcy zawodowego: czwartek – 8.00 – 10.00.

Każdy z uczniów jak i rodziców uczniów może indywidualnie umówić się na indywidualne konsultacje z doradca zawodowym w dogodnym terminie po wcześniejszej rozmowie z pedagogiem szkolnym.

Na terenie szkoły organizowane są również spotkania z doradcami zawodowymi – pracownikami Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie.

Film o szkole

wejscie