Ogólnopolski Program Edukacyjny GIODO

    

Ogólnopolski Program Edukacyjny Generalnego Inspektora Danych Osobowych

Uczennica klasy I B AGNIESZKA GIZLER zdobyła I miejsce w II etapie konkursu „Chroń swoje dane” – była najlepsza ze wszystkich gimnazjalistów i uczniów klas VI szkół podstawowych, którzy przystąpili do konkursu. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród miało miejsce w dniu 29.01.2016 w Urzędzie Miasta Częstochowy w ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych. GRATULUJEMY!

Nasi uczniowie w ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych przeprowadzili w swoich klasach samodzielnie przygotowane godziny z wychowawcą dotyczące najistotniejszych informacji dotyczących Jak chronić swoje dane oraz przygotowali gazetki ścienne o tym Co wie o nas nasz telefon komórkowy i jak chronić dane zapisywane w telefonie.

 


 

UWAGA!!!!!

W dniu 19.01.2016 roku w czasie godzin z wychowawcą uczniowie klas I i II, którzy uczestniczyli w warsztatach w ramach programu „Twoje dane – Twoja sprawa” przedstawią swoim koleżankom i kolegą z klasy prezentacje dotyczącą tematyki ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w Internecie. Podsumowaniem zajęć będą plakaty dotyczące referowanej tematyki.

Uczniowie, ci którzy uczestniczyli w warsztatach oraz pozostali zainteresowani tematyką danych osobowych wezmą udział w dniu 20.01.2016r. w szkolnym etapie konkursu wiedzy dotyczącego OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

II etap konkursu zaplanowany jest w dniu 25.01.2016r. w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29. 01.2016 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta podczas obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych

 

 


 

 

Regulamin Konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną danych osobowych

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorami konkursu są: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Technicznych oraz Akademia im. Jana Długosza.

Konkurs realizowany jest pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowy.

II. CEL KONKURSU

Konkurs jest ogłoszony w ramach realizacji VI edycji ogólnopolskiego programu GIODO     „Twoje dane – Twoja sprawa”. Celem Konkursu jest uzyskanie plakatu, którego główną ideą jest ochrona danych osobowych.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców miasta Częstochowy.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

IV. TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZENIA PLAKATÓW

 1. Plakaty należy przesłać do 20 stycznia 2016 r. na adres:

Zespół Szkół Samochodowo- Budowlanych

ul. Św. Augustyna 3/7

42-200 Częstochowa

Z dopiskiem „Konkurs na plakat”.

 1. Plakaty, które wpłyną do Zespołu Szkół Samochodowo- Budowlanych po wyznaczonym terminie nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
 2. Koszty przesyłki pocztowej ponoszą Autorzy plakatów.

V. WYM AGANIA TECHNICZNE I FORMALNE

 1. Plakat powinien być wykonany na usztywnionym podkładzie w formacie:

50 cm x 70 cm, 300dpi.

 1. Do nadesłanego plakatu należy dołączyć płytę z elektronicznym zapisem plakatu. Format zapisu: *.pdf, lub *,tif.
 2. Prace muszą być samodzielne.
 3. Każdy Autor może nadesłać dowolną liczbę plakatów.
 4. Plakat zgłoszony do Konkursu powinien zawierać hasło odwołujące się do ochrony danych osobowych.
 5. Plakat należy oznaczyć na metryczce zawierającej (na odwrocie, w prawym górnym rogu) dane Autora plakatu: imię i nazwisko, adres, numer telefonu.
 6. 6.Do plakatu należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem : http://zssb.ids.czest.pl/

Prawidłowo wypełniony formularz jest niezbędny do zakwalifikowania plakatu do postępowania konkursowego.

VI . JURY, NAGRODY

 1. 1.Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów Konkursu. Ocenie będą podlegać: zgodność z tematyką, estetyka i oryginalność prac.
 2. 2.Decyzja jury jest ostateczna.
 3. 3.Nagrody

I miejsce – tablet

II miejsce – vouchery do kina

III miejsce - pendrive

 1. Wręczenie nagród nastąpi 29 stycznia 2016 roku o godzinie 9:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta podczas obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Zwycięzcy zostaną telefonicznie poinformowani o przyznaniu nagrody.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1.Autorzy plakatów ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępnione dzieła naruszały prawa, w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.
 2. 2.W przypadku naruszenia przez Autorów postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć ich z udziału w Konkursie.
 3. 3.Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (załącznik nr 1 i nr 2).
 4. 4.Autorzy wyrażają zgodę na ekspozycję oraz publikowanie zwycięskich prac (ulotki propagujące projekt GIODO „ Twoje dane- Twoja sprawa”).
 5. 5.Regulamin niniejszego Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej i w siedzibie Organizatora.
 6. Przekazując pracę konkursową Autor potwierdza zgodę na zasady zawarte w Regulaminie.

 

 

GIODO2015 2016

Film o szkole

wejscie