Klasa II

    

Wykaz poręczników klasa II

Szkolny zestaw podręczników

w  Gimnazjum nr 20 im. A. Fredry w Częstochowie

obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016 dla kl. II

Lp    Przedmiot   Tytuł podręcznika dla klasy II           Autor

Wydawnictwo

      i numer dopuszczenia

1. Język polski

„Świat w słowach i obrazach”. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego dla klasy 2

Gramatyka i stylistyka. Klasa 2 gimnazjum

Witold Bobiński

Zofia Czarniecka - Rodzik

WSiP

26/2/2009

WSiP

164/2/2009

2. Matematyka

Matematyka wokół nas. Gimnazjum. Podręcznik dla klasy 2

+ zbiór zadań

„Matematyka wokół nas”

Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak – Jurkiewicz

Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak - Jurkiewicz

WSiP

62/2/2009

WSiP

3. Język niemiecki

Das ist Deutsch 2 KOMPAKT.

(podręcznik i ćwiczenia w jednej książce)

Jolanta Kamińska

Nowa Era

341/2/2013

4. Język angielski

Next Move 3

(podręcznik i ćwiczenia)

T. J. Foster

T. Siuta

S. Gaynor

Pearson

624/3/213

5. Historia

„Historia. Czasy nowożytne”.

Podręcznik do klasy II gimnazjum

Jacek Chachaj

Janusz Drob

E. Ciosek

PWN

129//02/2010

6. Geografia

„Puls Ziemi 2”

Podręcznik do geografii dla gimnazjum

Bożena Dobosik, Adam Hibszer, Józef Soja

Nowa Era

5/2/2010

7. Biologia Puls życia 2

Małgorzata Jermiłow

 Era Sp. z o.o

58/2/2009

8. Fizyka

„Spotkania z fizyką”

Podręcznik dla gimnazjum

cz. 3

Grażyna Francuz – Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny - Różańska 93/3/2010
9. Chemia

„Chemia Nowej Ery”

Podręcznik dla gimnazjum część 2

Jan Kulawik

Teresa Kulawik

Maria Litwin

Nowa Era

49/2/2009

10. Religia „W drodze do Emaus” – Jezus uczy i zbawia –  wydanie 2 Ks. Zbigniew Marek

WAM

AZ-3-01/1-11

11. WOS Wiedza o społeczeństwie 1

Elżbieta Dobrzycka

Krzysztof Makara

OPERON

96/1/2010

12. Informatyka Informatyka Europejczyka Jolanta Pańczyk

Helion

75/2009

13. Technika Zajęcia techniczne Urszula Białka

OPERON

199/2009

 

 

Film o szkole

wejscie