Dyrektor szkoły

    

Dyrektor

Skargi  i wnioski  przyjmowane są codziennie
w godzinach od 8.00 do 15.30
a podczas comiesięcznych konsultacji
 (pierwszy wtorek miesiąca)
także w godzinach od 16.30 do 18.30

Film o szkole

wejscie