Hymn szkoły

    

Hymn szkoły

Hymn

                              na cześć Aleksandra Fredry

 

                                                słowa: Anna Adamusińska

                                                           Joanna Kapkowska

                                        

                                                             na melodię mazurka

 

1. O poeto, nasz patronie!

   Tyś wybrany spośród wielu.

   Ty najlepiej nam pokażesz,

   Jaką drogą dojść do celu.

Refren: Aleksandrze Fredro nasz!

             Ty odmierzaj nam ten czas,

             W którym skorzy do nauki

             Wypełnimy wszelkie luki.

2. O poeto, nasz patronie!

   Chcemy w życiu trzymać się

   Wiekowego powiedzenia:

   „Ty nie mniemaj, ale wiedz”.

Refren: Aleksandrze Fredro nasz…

3. O poeto, nasz patronie!

   Ty jak gwiazda świeć wśród nocy

   I poezji swojej blaskiem

   Zawsze udziel nam pomocy.

Refren: Aleksandrze Fredro nasz…

4. O poeto, nasz patronie!

   Swoją „Zemstę” czytaj nam,

   Byśmy w porę dostrzec mogli

   Całą śmieszność naszych wad..

Refren: Aleksandrze Fredro nasz…

5. „Niech się dzieje wola Nieba,

   Z nią się zawsze zgadzać trzeba.”

   Z tym my także się zgadzamy

   Celność słów Twych opiewamy.

Refren: Aleksandrze Fredro nasz…

6. O poeto, nasz patronie,

   Tyś żołnierzem był na froncie,

   Za Ojczyzny wyzwalanie

   Moc honorów dostał w hołdzie.

Refren: Aleksandrze Fredro nasz…

7. O poeto, nasz patronie!

   Ty opiekuj się wciąż nami.

   Jako szkoła i uczniowie

   Ten przywilej Tobie damy.

Refren: Aleksandrze Fredro nasz…

8. My zaś dzisiaj ze swej strony

   (Przyjmij od nas skromne dary)

   Pilność w szkole, miłość kraju

   I cześć Tobie przyrzekamy.

Refren: Aleksandrze Fredro nasz…

Film o szkole

wejscie