Samorząd uczniowski

    

Samorząd uczniowski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry w Częstochowie w r. szk. 2015/2016


mgr Jolanta Nowak
mgr Katarzyna Leszczyńska


Samorząd Uczniowski:


Przewodniczący- Marcel Halkiewicz
Zastępca-Aleksandra Mstowska
Sekretarz- Magdalena Biskup
Skarbnik- Milena Łyźniak


Samorządy Klasowe


Ia


Przewodnicząca-Adam Purgal
Zastępca-Natalia Kołaczyk
Skarbnik-Ada Gajda


Ib


Przewodnicząca-Weronika Gradzik
Zastępca-Paulina Radzioch
Skarbnik-Martyna Frączyńska


IIa


Przewodniczący-Patryk Szlęk
Zastępca-Magdalena Biskup
Skarbnik-Milena Łyźniak


IIb


Przewodniczący- Natalia Bugaj
Zastępca-Oliwia Barciś
Skarbnik- Sandra Kaczmarzyk


IIc


Przewodniczący-Bartek Spiechowicz
Zastępca-Monika Baran
Skarbnik-Eryk Adamicki


IIIa


Przewodniczący-Anna Iwanicka
Zastępca-Aleksandra Mstowska
Skarbnik-Weronika Klekot


IIIb


Przewodnicząca- Marcel Halkiewicz
Zastępca-Kamil Sioła

Skarbnik-Wiktoria Głąb

Film o szkole

wejscie